04.09.2023

Slavnostní zahájení nového školního roku 2023-24

V pondělí 4. 9. 2023 proběhlo na naší škole slavnostní zahájení školního roku 2023/24. Žáky první den školního roku pozdravila řada hostů, jako pan starosta Starého Města Martin Zábranský, pan místostarosta Kamil Psotka, pan senátor Josef Bazala, pan starosta Kostelan nad Moravou Pavel Duda, náš pan farář otec Miroslav a předseda SRPŠ pan Aleš Korvas. Přivítáni byli hlavně žáčci prvního ročníku, pro které dnešek znamenal začátek školní docházky, a šestého ročníku, kde se budou nově formovat třídní kolektivy druhého stupně. Všem žákům, rodičům, učitelům a pracovníkům školy přejeme pevné zdraví a nechť je škola pro všechny místem příjemného setkávání.

vedení školy