19.11.2015

Třeťáci v knihovně

Ve středu 18. listopadu navštívili žáci třetích tříd městskou knihovnu. Téma dnešní návštěvy bylo Kniha je přítel i pomocník. Žáci měli možnost seznámit se s beletrií i naučnou literaturou. Vyslechli si ukázky z knih Ivony Březinové a Martiny Drijverové. Tyto knihy si také prohlédli a ukázky z nich si potom vysvětlili a rozebrali. Mimo jiné se dozvěděli, jak se který typ knih v knihovně označuje. Naučili se hledat důležité informace v Pravidlech českého pravopisu a ve slovníku. Za úkol měli vyhledat knihy určených autorů v dětském oddělení knihovny. Na závěr si mohli prohlédnout nabídku knih a časopisů, které knihovna nabízí.