30.03.2016

Třeťáci v knihovně

Žáci třetích tříd navštívili knihovnu, kde pro ně byla připravena beseda na téma Pověsti z dávných časů. Nejprve si připomněli, co to vlastně pověst je, čím se vyznačuje a co je pro ni typické. Prohlédli si knížky pověstí a seznámili se s autory, kteří pověsti píší. Nejvíce se ale zajímali o  místní pověsti a pověsti z našeho blízkého okolí. Přečetli si ukázky a podrobně si rozebrali jejich děj. Po poutavém vyprávění a prezentaci čekal na žáky těžký úkol. Rozdělili se do dvojic a měli samostatně vyřešit křížovku s tajenkou. Po počátečních rozpacích ale nakonec všichni křížovku úspěšně vyřešili a čekala tak na ně sladká odměna. Na závěr samozřejmě nechyběla prohlídka knih v knihovně.