11.02.2019

Úspěch v Konverzační soutěži v německém jazyce

Pod heslem „Deutsch als zweite Fremdsprache“ (Němčina jako druhý cizí jazyk) se i letos konala Konverzační soutěž v německém jazyce na ZŠ Výsluní v Uherském Brodě. Naši školu jela prezentovat Martina Vopatová ze třídy IX. C. V soutěži musela absolvovat poslechové cvičení s plněním úkolů, konverzovat s porotou na vylosované téma a co nejpodrobněji popsat vybraný obrázek.  Soutěž byla rozdělena na tři kategorie – I. A – 7. ročník ZŠ, II. A – 8. a 9. ročníky ZŠ a II. B – Gymnázia. Nejpočetnější skupinou byla právě II. A, kde také bojovala o dobré umístění i naše Martina. A úspěch se dostavil. Z celkového počtu 13 soutěžících ve skupině II. A Martina Vopatová obsadila 5. místo. K tomuto úspěchu velmi gratulujeme!