11.03.2019

Úspěšné řešitelky okresního kola Chemické olympiády 2018/2019

Víte, co je azan nebo oxid nejlehčího prvku? Tak na takové otázky a spoustu dalších museli znát odpověď řešitelé školního i okresního kola chemické olympiády. Sedm odvážných deváťáků se bravurně popralo s teorií školního kola, praktickou částí i s testem školního kola. Mezi třemi nejlepšími se umístili Katka Spáčilová, Anička Rašticová a Patrik Dvořák, všichni z IX. D. Do okresního kola postoupila Katka a Anička, ale z důvodu nemoci nakonec 5.března 2019 odjely na okresní kolo do Šumic Katka Spáčilová a Dominika Vagundová. Obě dvě se po náročném tříhodinovém klání, které se skládalo z praktické a teoretické části, staly úspěšnými řešitelkami okresního kola. Děkujeme za pěknou reprezentaci školy. [caption id="attachment_62288" align="alignnone" width="225"] sdr[/caption] [caption id="attachment_62289" align="alignnone" width="225"] cof[/caption] [caption id="attachment_62290" align="alignnone" width="300"] cof[/caption] [caption id="attachment_62291" align="alignnone" width="300"] cof[/caption] [caption id="attachment_62292" align="alignnone" width="300"] cof[/caption] [caption id="attachment_62293" align="alignnone" width="300"] cof[/caption]