10.06.2024

Víte, co se dělo minulý týden v prvních třídách?

V pondělí 3. 6. byla 1. C na výletě na Salaši.

V úterý 4. 6. čekal prvňáčky slavnostní den v knihovně. Setkali se zde s panem králem Knihoslavem a jeho chotí královnou Knihoslavou. Úkolem všech žáků bylo přečíst úryvek z knihy. Všichni zdárně úkol zvládli. Odměnou jim bylo pasování králem na čtenáře. Děti si odnesly památeční medaili, knihu Kouzelné brýle od autorky Zuzany Pospíšilové a nanuka. Poděkování patří zaměstnancům Městské knihovny Staré Město i královské družině z Písmenkového království.

Tento týden se završil Dnem dětí s Patem a Matem, který si pro nás připravilo SVČ Klubko. Děti si den moc užily na zahradě Klubka a také při pátračce po Starém Městě. Nechybělo také opékání špekáčků. Náš dík patří i zaměstnancům Klubka za nádherný den.