26.09.2023

Žáci 4. ročníků navštívili dopravní hřiště

V předposledním týdnu v září navštívily třídy 4. ročníku dopravní hřiště v Uherském Hradišti. V první části si děti s panem školitelem zopakovaly pravidla silničního provozu při jízdě na kole. Poté si již prakticky vyzkoušely jízdu na dopravním hřišti včetně zapnuté signalizace. Formou hry si tak nacvičily chování v provozu, aby si zajistily vlastní bezpečnost na komunikacích. V měsíci dubnu nás čeká přezkoušení, kdy při splnění testů a jízd zručnosti obdržíme průkaz cyklisty.