19.02.2019

Zápis do 1. tříd

Dne 5. 4. 2019 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.  Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2012 až 31. 8. 2013 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, od 11.00 do 16.30 hodin. Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2018/2019 povolen odklad školní docházky.  Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci lednu v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast. Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou: - žádost - občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti - rodný list dítěte  - vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“ Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, budou potřebovat:

1. doporučení příslušného školského poradenského zařízení (KPPP, SPC), které dodají do týdne po jejím obdržení nejpozději 25. 5. 2019

2. doporučení odborného lékaře Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny. Zápis se bude skládat ze dvou částí. Ve formální části se podává žádost o přijetí dítěte a ověří se totožnost zákonného zástupce a dítěte. Pokud bude zákonný zástupce souhlasit, proběhne i druhá pohádková část zápisu. Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vyzvednout v ZŠ nebo jej najdou v příloze. Tiskopisy a dotazy k průběhu zápisu získáte také u výchovné poradkyně Mgr. Ivy Klimešové ve třídě I.C v 1. NP budovy 715. Srdečně Vás zveme   Ve středu 20. března v 9.00 hodin nebo v 15.00 hodin se můžete zúčastnit prohlídky obou budov I. stupně na náměstí Hrdinů 715 a 1000. Srdečně Vás zveme. Tiskopisy a dotazy k průběhu zápisu získáte také u výchovné poradkyně Mgr. Ivy Klimešové ve třídě I.C v 1. NP budovy 715. Desatero pro rodiče žáků předškolního věku Dotazník pro rodiče Kritéria pro přijímání žáků Žádost o odklad Žádost o přijetí