12.01.2016

Zápis do 1. třídy

Dne 28. 1. 2016 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2009 až 31. 8. 2010 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, od 11.00 do 17.30 hodin.

Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2015/2016 povolen odklad školní docházky.

Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci lednu v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou:

- žádost

- občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti

- rodný list dítěte

- vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“

Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, přinesou s sebou vyjádření příslušného lékaře a vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny či SPC.

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2010. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením z pedagogicko-psychologické poradny.

Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, k dispozici je také v ZŠ nebo jej najdou v sekci Pro děti a rodiče, dále informace a formuláře.