16.11.2015

Zkoušky Cambridge i na naší škole!

Žáci VIII. a IX. ročníků mají od letošního roku možnost zdarma navštěvovat kurz Ready for Life, který je zaměřen na přípravu složení Cambridge zkoušky KET for school.  Tato zkouška odpovídá podle evropského referenčního rámce úrovni A2 a je nedílnou součástí současného jazykového vzdělávání. Zkouška KET pokrývá čtyři základní dovednosti. Jedná se o čtení porozuměnému textu READING (tato část zahrnuje i gramatická cvičení neboli Grammar in Use), poslechová cvičení Listening, psaní Writing a poslední část je mluvení Speaking. Tato zkouška připravuje žáky ke složení vyššího stupně Cambridge zkoušky FCE, která je v současné době nejpopulárnějším a nejžádanějším certifikátem v jazyce anglickém. Navíc je  FCE zkouška přípravou k úspěšnému složení maturity. Žáci se připravují podle materiálů z testů předcházejících let a pracují podle doporučené učebnice, mají zkušeného lektora. Náročnost  kurzu předpokládá i domácí přípravu a chuť učit se anglický jazyk. Všem pilným žákům přejeme mnoho úspěchů ke studiu jazyka na střední škole. Well Done! Na jaře 2016 proběhnou na naší škole MOCK TESTY neboli zkoušky nanečisto, kde si žáci vyzkouší, na jaké úrovni je jejich angličtina. Pokusí se o složení  Cambridge zkoušky KET. Prosím, podpořte a motivujte Vaše děti, aby se nebáli a připravovali se.