Šablony II – projekt EU Společně

1.1.2019

Od 1.1.2019 realizuje naše škola projekt EU v rámci výzvy Šablony II nazvaný Společně. Díky tomuto projektu škola, školní družina využívá školního speciálního pedagoga, kariérového poradce, jsou realizovány školení DVPP, doučování, projektové dny ve škole i mimo školu, zapojení odborníka z praxe, supervize a školní kluby. Doba trvání projektu do 31.12.2020.

Dvoudenní soustředění peeristů

18.10.2018
Dopravili jsme se vlakem do rekreačního střediska Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi. Po ubytování a stanovení pravidel pobytu proběhla krátká diskuze o tom, proč jsme vlastně tady a jaká jsou očekávání peer aktivistů.

Poté jsme si stanovili a podepsali deklaraci peer aktivistů. Po svačině jsme se rozdělili do tří skupin. S panem učitelem Navrátilem se ti nejstarší probírali prezentacemi a připomněli si krizový plán v případě komplikací a další fígle potřebné k úspěšnému zvládnutí prezentací peer programů. Nejmladší peeristé s paní psycholožkou Ivanou Burešovou získali potřebné informace o alkoholu, drogách a kouření. S paní učitelkou Matyášovou připravovali pohádkové příběhy plné her a aktivit pro nejmladší žáky naší školy. Před večeří si někteří zahráli míčové hry, využili lanové centrum, průlezky a jiní si jen tak povídali. Deváťáci připravili stezku odvahy v blízkém okolí. Při čekání na setmění se sešel zbytek dětí v salónku na zajímavé povídání o sebepoškozování, alkoholismu a drogové závislosti  s panem učitelem Navrátilem. Druhý den pobytu jsme věnovali kresbě obrázků, které jsou neodmyslitelnou součástí prevence. Před odjezdem jsme zhodnotili pobyt a nechybělo slavnostní pasování nejmladších účastníků na peer aktivistu.

Výjezd peeristů proběhl v rámci projektu Efektivní prevence, který podpořil Zlínský kraj.