Těšíme se na zahradu

27. února, 2014
Každý den sluníčko nás láká ven. Letošní únorové počasí přímo vybízí spíše k práci na zahrádce než k zimním radovánkám, jarní nálada ovlivňuje i žáky nižšího stupně a místo kresby sněhuláků a zasněžených plání jsme se v pátých třídách vrhli na výrobu popisek k rostlinám v naší zahradě. Děti se tak mohly seznámit s různými rostlinami, se kterými se doposud nesetkaly nebo si naopak připomněly jim již známé druhy. Bude pro ně zajímavé rozmístit popisky v zahradě a srovnávat obrázky s jednotlivými živými bylinami, keři či stromy.

Naše zahrada prochází kompletní rekonstrukcí a nutno říci, že je to úžasná proměna. Již teď se těšíme, až ji budeme moci využívat v hodinách pracovní činnosti a přírodovědy. Máme rozplánovanou výsadbu a následnou sklizeň zeleniny, luštěnin a obilovin dle jednotlivých ročníků.

Třetí ročníky se budou věnovat pěstování luštěnin, ředkviček, salátu a kořenové zeleniny. Čtvrté třídy vysadí obiloviny a dýně. Stébel obilí využijí poté třeťáci ve výuce přírodovědy a z dýní si na podzim mohou děti vyřezat strašáky. Páťáci mají na starost podzimní úklid zahrady, rytí a hrabání listí. Na jaře vysadí slunečnici, kterou potřebujeme pro přikrmování ptactva v zimě, máme rozmístěny po škole a zahradě několik krmítek. Doufáme, že se nám zahradnická sezóna vydaří a dětem přinese práce na zahradě radost a cenné zkušenosti.

Pozorujeme přírodu a staráme se o ptáčky

19. prosince, 2013 
Kalendářní zima je už za dveřmi, sníh nám sice prozatím nenapadl, ale občas mrzne, až praští.  Proto jsme na prvním stupni stejně jako v loňském roce rozmístili krmítka pro ptáčky na zahradu a do některých tříd. Děti se budou celou zimu starat, aby měli přezimující ptáci dostatek slunečnice a ptačího zobu.

V rámci pozorování zimní krajiny se poslední předvánoční čtvrtek žáci pátých ročníků vypravili prohlédnout bobří hráze na potoku Salaška. Obdivovali přitom tesařské mistrovství těchto vodních hlodavců. Rozděleni do skupinek cestou vyplňovali úkoly a zjištěné údaje si zapisovali na kartičky. Všímali si ptačích krmítek u domů, ptactva a ostatních zvířat. Mimo jiné také děti mapovaly rozmístění různých kontejnerů na tříděný odpad v okolí školy. Přestože bylo chladno a sychravo, všichni si zaslouží pochvalu za nadšení a důslednost při plnění úkolů.

Zahrada v proměnách času

19. prosince, 2013 
V rámci projektu Zahrada v proměnách času, který je podpořený z Revolvingového fondu MŽP – Přírodní školy, dochází k proměně školní zahrady na I. stupni naší základní školy.

Ještě než nastoupila paní Zima, připravovali jsme v loňském roce zahradu pro novou výsadbu. Nejprve se musela vykopat stará nefunkční výsadba a ve spolupráci s rodiči se nasadily první keře a stromy. V zimních měsících jsme pořídili pro ptáčky, kteří neodlétají na zimu do teplých krajin, ptačí budky. Sem žáci chodili sypat ptáčkům semínka.

Jakmile zima ustoupila, práce na zahradě mohly pokračovat. Jaké bylo naše zděšení, že zahradu navštívil zloděj a některé stromky a keře byly pryč. Na jaře žáci vysadili na své záhonky semínka hrášku, mrkve, ředkviček a sazeničky zelí. Při opětovné výsadbě dřevin nás v měsíci květnu a červnu provázela nepřízeň počasí. Nejprve přišly neustálé deště a půda byla natolik promáčená, že se na ni nedalo vstoupit a práce musely být přerušeny. Když jsme se na pozemek vrátili, zjistili jsme, že zahradu opět navštívili zloději a naši novou výsadbu víc než z poloviny rozkradli. To nás ovšem neodradilo. Ploty jsme opatřili ostnatým drátem a výsadbu provedli znovu. Srpnová vedra znemožnila rychlé dokončení terénních úprav. Proto se začátkem nového školního roku do závěrečných prací zapojili nejen učitelé, ale samozřejmě naši žáci. Zahradu nyní připravujeme pro zimní spánek.

I v budově naší školy žijeme s naší zahradou. Proměnou zahrady v průběhu školního roku se zabývali v loňském školním roce žáci čtvrtého ročníku ve svých hodinách výtvarné výchovy a pracovních činnostech. Vznikl cyklus ročních období, který je nyní součástí výzdoby školní chodby.

První a druhý ročník připravili ke konci měsíce září výstavu výtvarných prací s názvem Plody naší zahrádky. Na ni na začátku října navázala výstava ovoce a zeleniny, která probíhá tradičně ve spolupráci se Svazem zahrádkářů. Výstavu si přišly prohlédnout děti z mateřských škol.

Naši třeťáčci mají na starosti bylinkovou zahrádku a při její sklizni uspořádali ochutnávku bylinných čajů a naučili se také poznávat jednotlivé bylinky. Letošní čtvrťáci dokončují herbář z našich bylinek i ostatních rostlin, které našli na školní zahradě. Žáci pátého ročníku v rámci informatiky připravili pro své mladší spolužáky popisky vysazených dřevin a bylin a vyzdobili školní chodby malovaným herbářem.

Ukončením projektu ale péče o naši zahradu nekončí, ba naopak začíná. Musíme ji neustále udržovat a samozřejmě ji budeme využívat jako venkovní učebnu prvouky a přírodovědy nebo výtvarné výchovy.

Žáci 3. ročníku sklízeli bylinkovou zahrádku

8. října, 2013 
Na školních záhonech nesmí chybět bylinky, jako je pažitka, petržel, bazalka, dobromysl, majoránka, šalvěj, máta či meduňka. Bylinky zahradu nejen zpestří, ale i krásně provoní.Některé se využívají ve školní kuchyni, např. petrželová nať nebo pažitka. A v letošním školním roce na své školní zahradě sklízeli také žáci 3. ročníku.

Středem jejich zájmu byla bylinková zahrádka vybudovaná jako součást projektu „Zahrada v proměnách času“, který je podpořený z Revolvingového fondu MŽP – Přírodní školy. Natrhanými bylinami pak provoněli chodbu přízemí budovy I. stupně příjemnou vůní. Žáci si do školy přinesli svůj oblíbený hrníček a pochutnávali si na voňavých bylinkových čajíčcích. A byly to právě tři poslední jmenované byliny: máta, šalvěj a meduňka, nad jejichž chutí a vůní si žáci tolik libovali, spokojeně popíjeli a přiřazovali rostliny k nápojům. Jak je možné bylinky použít,  žákům  prozradily pohádky.

Zahrada v proměnách času II.

24. ledna, 2013 
Protože je současná školní zahrada I. stupně je v nevyhovujícím stavu, je třeba zlepšit její využití, vybudovat prostor pro získávání pracovních dovedností, pro ověřování teoretických informací z výuky. Proto jsme podali v rámci 9. výzvy revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí projekt Zahrada v proměnách času II. Dotace z výzvy finančně pokryje 1. část – vybudování školního arboreta. Na základě podnětů žáků i rodičů bude součástí arboreta i výukový koutek. Posezení mohou využívat vyučující napříč všemi předměty i při výuce „v přírodě“. Konečný vzhled vychází z představ žáků, kteří se na závěrečné podobě zahrady podíleli.

Ve druhé části projektu bude následovat zoologická fáze, kdy na školní zahradě vybudujeme ještěrkoviště, hmyzí hotel, jezírko, vybavíme zahradu odpadkovými koši a pro volnočasové aktivity ohništěm. Ohniště bude mít využití v případě volnočasových aktivit, pro činnost školní družiny, pro společné činnosti třídních kolektivů, pro akce dětí a rodičů.

Ve třetí části postavíme na školní zahradě výukový altán, který bude sloužit jako zastřešená venkovní učebna.

Na druhou a třetí část budeme hledat finanční prostředky.

V rámci projektu jsou tyto aktivity:

Od podzimu do léta…

V rámci této aktivity dojde k osazení naučných ploch školní zahrady. Terénní úpravy provedou rodiče žáků spolu se žáky II. stupně. Žáci I. stupně pak spolu s rodiči budou vysazovat rostliny, keře a stromy, které budou označeny informačními cedulemi. Bude nutné upravit i chodníky – zde opět využijeme rodičů, pouze zásyp chodníků kamennou drtí s hutněním zajistí profesionální firma. Stromy, keře a rostliny budou vysázeny podle toho, jak se s nimi žáci ve výuce seznamují (skupiny listnatých, jehličnany, apod.). Využijeme i stávající výsadby – na zahradě jsou ovocné stromy a keře (jabloň, meruňka, švestky, hrušeň, rybíz, angrešt,..). Budou zde vysázeny i zajímavosti, jako např. pryskyřník, čilimník atd. V průběhu celého školního roku budou žáci I. stupně dokumentovat proměnu školní zahrady. Vznikne výstava výtvarných prací žáků, žáci 5. ročníku v hodinách informatiky provedou fotodokumentaci.

Ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem připravíme i výstavu plodů našich zahrádek – ovoce i zeleniny.

Zahrada učí i léčí…

Nesmíme zapomínat na léčivé schopnosti některých rostlin. V hodinách pracovních činností žáci založí bylinkovou zahrádku. Bude na ní bazalka, majoránka, meduňka, šalvěj, mateřídouška,… . Některé byliny zakoupíme, jiné využijeme z vlastních zdrojů (šalvěj lékařskou, bazalku, měsíček lékařský, mátu peprnou citronovou apod. přesadíme ze školní zahrady II. stupně). Žáci 4. ročníku vytvoří i jednoduchý herbář, v němž nebude chybět využití konkrétních bylinek. Chlapci a děvčata se naučí, kdy a jak správně bylinky sbírat i sušit. Na závěr připraví žáci 3. ročníku projektový bylinkový den s ochutnávkou různých bylinkových čajů a pokrmů připravených z bylinek.

V rámci aktivity se žáci seznámí i s trvalkami – vysadí sasanky, kopretiny, kosatce,..

V hodinách prvouky se žáci učí rozpoznávat obiloviny – na jednom ze záhonů proto vysejeme pšenici, ječmen, oves.

Učíme se v přírodě

Součástí školní zahrady se stane i „výukový koutek“. V případě příznivého počasí zde bude probíhat výuka různých předmětů. Jedná se o prostor, ve kterém budou lavičky, pro psaní a kreslení budou mít žáci pevné podložky.

Učebnou se stane celá školní zahrada – upravíme celé její prostory tak, aby byla pro žáky bezpečná. Umístíme v ní i krmítka pro ptáky. Ptáky budou žáci v zimě krmit a sledovat jejich život.