news
Aktuality30.04.2012

Čarodějnice v 1.B

30. dubna se slétly do první  třídy čarodějnice z velikých dálek.  Závodilo se v létání na koštěti, přeskakovaly se nebezpečné ohně a nechybělo ani prověření počtářských znalostí  nadpozemských bytostí. V neposlední řadě se probíraly důležité znaky a nezbytné schopnosti správné ježibaby, ze kterých vyplynulo, že musí mít dlouhý nos, špinavé oblečení, kočku, hada a drápy. Bezpodmínečně musí umět…

news
Aktuality30.04.2012

Den Země

Také na 2. stupni ZŠ se žáci zapojili do oslav Dne Země. CEV ŽABKA připravila pro 6. ročníky pořad o rostlinách a životě v lese, 7. ročníky opět čistily od odpadků Čerťák a okolí cyklostezky a 8. ročníky si vyšláply na Brdo. Pro žáky 9.ročníku je připraven v hodinách přírodopisu zábavný vědomostní test.

news
Aktuality26.04.2012

Den Země v 1. ročníku

Letošní Den Země prvních tříd proběhl ve středu 25. dubna ve spolupráci s Klubkem ve Starém Městě a byl v indiánském duchu. Mladí indiáni stříleli bizony, poznávali rostliny a zvířata, převáděli slepé kamarády přes nebezpečnou oblast.V průběhu dne získávali za splněné úkoly části mapy a důležité indicie nutné pro nález pokladu. V závěru výpravy si všichni pochutnali na uloveném medvědovi a…

news
Aktuality25.04.2012

Den Země 2012

Když se řekne pátek 20. dubna, třídě 8.C se vybaví dopoledne plné her, zábavy a sluníčka. Ano, mluvíme o Dni Země, který se uskutečnil v pátek 20. dubna na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Organizátor CEV Žabka při SVČ Klubko Staré Město připravil pro zúčastněné školy nejrůznější soutěže, kterých se zúčastnilo 5 týmů po deseti žácích. Každý tým měl jinou barvu a také svého maskota…

Už podruhé tento rok zavítali žáci 4. tříd na dětské dopravní hřiště v Uherském Hradišti.Po podzimní úvodní lekci, kdy jsme se na dopravním hřišti teprve rozkoukávali, nás postupně ve dnech 20.4, 23.4. a 24. 4. čekala druhá, jarní lekce. Před touto návštěvou DDH jsem si v hodinách přírodovědy připomněli postupně různá témata dopravní výchovy - význam dopravních značek, povinnou výbavu kola,…

Minulou středu bylo náplní e-Twinningového kroužku chatování s Tureckem. Dubnovým tématem pro elektronickou komunikaci bylo „Naše škola“ a každý žák měl v průběhu konverzace představit vše, co ke škole patří. Od tureckých žáků jsme se dozvěděli, že jejich základní škola se nazývá Primary School Ihsan Uzun, ve třídě je průměrně 25 žáků, každý den mají 6 vyučovacích hodin a mezi nejoblíbenější…

Ve čtvrtek 19. dubna 2012 jsme se jako zástupci naší školy vypravili do vídně na exkurzi s názvem Habsburská Vídeň. První část exkurze jsme zahájili na zámku Schönbrunn, který sloužil jako letní sídlo Habsburků. Součástí zámku je také Neptunova fontána a kolonáda Gloriette. Druhá část exkurze probíhala v centru města, kde nám průvodce ukázal státní operu, památník Marie Terezie, Heldenplatz (nám.…

news
Aktuality23.04.2012

Oborové dny

Oborové dny žáků 9. ročníku se letos nesly v duchu  cestování a objevování.O úvodní vstup se postarala skupina p. uč. Zábranského s aerobicem. Putování jsme zahájili i zakončili na půdě našeho města. Skupina p. uč. Vandové představila II. stupeň naší školy ve filmu. Skupina p. uč. Škrabalové si zahrála na světoznámé chemiky a u některých pokusů mnohým silně zatrnulo strachy. Abychom se mohli…

news
Aktuality20.04.2012

Místo, kde žijeme

Vlastivědná vycházka do HuštěnovicVe čtvrtek 19. dubna se naše třída  5.B vydala na vlastivědnou vycházku  do obce Huštěnovice. Do Huštěnovic nás pozvala naše spolužačka Kristýna Bruknerová. U školy jsme měli sraz v 7.15 ráno. Všichni jsme se vydali na nedalekou zastávku. Autobus měl drobné zpoždění, ale to snad nikomu nepokazilo dobrou náladu. Přesto jsme se do Huštěnovic dostali.  Kristýnka  a…

news
Aktuality20.04.2012

Jarní rostliny

Žáci druhých tříd pracovali v měsíci dubnu na projektu s názvem Jarní rostliny.Začátkem jara se příroda kolem nás probouzí a všechno voní po kytičkách. Jarní rostliny patří k učivu prvouky, a proto jsme mu věnovali velkou část výuky. Žáci se učili jarní rostliny nejen poznávat, ale také vyhledávali zajímavé informace o jejich výskytu, stavbě těla, barevnosti a využití. Součástí projektu bylo i…

4. dubna navštívili žáci II. stupně představení Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Inscenaci režíroval Igor Stránský, v hlavních rolích se představili Martin Vrtáček a Irena Vacková.Pohádka nás zavádí do vesnice Dalskabáty. Mariánu Plajznerovou, vdovu v nejlepších letech, vyžene kostelník Piškytl po vzájemných konfliktech z fary, kde pracovala.…

news
Aktuality19.04.2012

Matematická olympiáda

Ve středu 11.dubna se žáci 6., 7. a 8. ročníku zúčastnili na naší škole okresního kola Matematické olympiády. Největším úspěchem bylo umístění Patrika Bundzela z 8.C na 3. - 5. místě. K umístění blahopřejeme.