news
Aktuality03.10.2015

Světový den nenásilí

2. říjen se ve světě stal dnem, kdy si lidé připomínají a uvědomují, že násilí nikdy nic nevyřešilo a čím méně ho bude, tím lépe pro všechny. Proto OSN vyhlásila 2. říjen Světovým dnem nenásilí. Datum připomíná narození Mahátmy Gándhího, vůdce indického lidu v boji za nezávislost. Gándhí se stal svými názory a způsobem života obrovskou inspirací pro hnutí za lidská práva a svobody po celém světě.…

Od 1. září realizujeme projekt Nové cesty ke vzdělání, který je zaměřený na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků. Celková výše podpory je 360 501,- Kč. Aktivity projektu: Rozvoj technických dovedností žáků na II. stupni - to je název první aktivity, jejímž cílem je vytváření výrobků - dojde také ke zlepšení vybavení školích dílen. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro…

V pátek 25. září se konaly v Uh. Hradišti atletické závody "O pohár starosty města Uh. Hradiště za účasti 13 škol. Naši školu reprezentovalo 12 žáků ve všech kategoriích. Starší žáci - E. Hábl, J. Kunt, M. Skřivan obsadili celkově 3. místo. V jednotlivcích M. Skřivan obsadil celkové 4. místo (60 m, skok daleký, vrh koulí a 800 m). Jednotlivé discipliny: 60 m - Skřivan 1. - 2. místo, dálka - Kunt…

Na podnět Rady Evropy se každoročně už od roku 2001 slaví 26. září slaví Den jazyků. Má připomenout jazykovou rozmanitost Evropy, kde ve 47 členských zemích žije více než 800 tisíc Evropanů. Znalost jazyků napomáhá k hlubšímu pochopení jednotlivých evropských kultur. Jazyky jsou důležitou součástí bohatého kulturního dědictví našeho kontinentu. I naše škola se do oslav zapojila a v celém…

news
Aktuality26.09.2015

Parlament na Hradě

Jak ten čas neúprosně běží. Uběhlo jenom pár dní od voleb, známe jejich výsledky a už začínáme s novými členy pracovat. Na úvod byli šesťáci z řad žákovského parlamentu přijati panem ředitelem v ředitelně školy, vlastně v kanceláři paní zástupkyně.  Proč právě tam a ne v ředitelně jsme se nedozvěděli. Pan ředitel se na náš dotaz ohledně místa přijetí tvářil tajemně, zřejmě v ředitelně právě…

news
Aktuality25.09.2015

Den jazyků na I. stupni

Příjemně strávená hodina anglického jazyka čekala v pátek 25.září všechny žáky čtvrtých a pátých tříd.  Pátý ročník si nejprve zábavnou formou procvičil probranou slovní zásobu. Děti hledaly popletená slůvka, ukrytá na školním hřišti, která se týkala tematického okruhu město. Poté je čekal kvíz zaměřený na rozpoznání památek a zajímavostí Velké Británie. Všichni si zasloužili velkou pochvalu,…

Ve čtvrtek 24. září se vydali žáci prvních tříd na první společnou vycházku k jezu. Cestou  také soutěžili v různých sportovních disciplínách, překonávali překážky a pozorovali podzimní přírodu. U jezu děti namalovaly křídou obrázky na cyklostezce, která se stala naší galerií. Všichni si užili krásný den v přírodě.[nggallery id=1260]

Již tradičně patří konec září ve čtvrtém ročníku návštěvě dopravního hřiště v Uherském Hradišti. Nejinak tomu bylo i na začátku tohoto školního roku. V termínu od 22. září – 24. září se postupně na dopravním hřišti vystřídaly všechny čtvrté třídy se svými vyučujícími, aby si zde připomněly znalost pravidel silničního provozu. Jak dobře děti znají nejen dopravní značky, ale i obecná pravidla,…

news
Aktuality23.09.2015

Šesťáci do parlamentu

V úterý 22. září proběhly na naší škole dlouho očekávané volby do žákovského parlamentu. Tentokrát se jednalo o volby doplňující, kdy se do parlamentu snažili probojovat nově příchozí žáci 6. ročníku. Noví členové mají za úkol nahradit bývalé parlamenťáky z devátého ročníku, kteří odešli na střední školy. Jednalo se o Viktorii Šnajdrovou, Filipa Kubeše a Marka Mošťka, kterým za jejich práci pro…

V úterý 22. září se žáci sedmého ročníku vydali na historicko – přírodovědnou exkurzi do nedalekého archeoskanzenu Modrá a sousední Živé vody. Jejich cílem bylo seznámit se s životem starých Slovanů a odhalit tajemství vodních živočichů řeky Moravy. V archeoskanzenu měli žáci možnost prohlédnout si jednotlivá obydlí starých Slovanů, seznámili se s vybavením polozemnic i velkomoravských domů a…

Od 1. července 2015 realizujeme Projekt Cizí jazyky nám otvírají svět, který je v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podpořený celkovou částkou 997 438,- Kč. Mezi jeho aktivity patří Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, do které se zapojí žáci ze šesti ročníků. V hodinách jazyka českého budou využívat knihy zakoupené během…

Dnes strávili žáci třetích tříd příjemné dopoledne. Sportovali jsme pod heslem Olympijského dne. Na žáky čekalo nemálo disciplín, které jsme všichni společnými silami zvládli. Na školním hřišti jsme připravili pro žáky tři stanoviště. V atletice jsme změřili své síly ve skoku dalekém a hodu míčkem. Velmi se nám dařilo také ve štafetovém běhu družstev. Hrát fair play jsme si vyzkoušeli při…