news
Aktuality24.11.2015

Jak lidé žili dříve

Jak žili lidé dříve? Zeptali jsme se v posledních dnech našich třeťáků. Nejde však o žádnou záludnou otázku zkoušející paní učitelky. Výuku v těchto dnech provází stejnojmenný projekt. Nejdříve jsme začali připravovat tématickou výstavu, která ukazuje návštěvníkům předměty z dob dřívějších. Dnes je již najdeme v málokteré domácnosti, avšak jsou dobře uschované na půdách, odkud nám je obětaví…

news
Aktuality23.11.2015

Říše divů - Brighton

Projekt Cizí jazyky nám otvírají svět, o kterém bylo už hodně psáno, byl zaměřen také na profesní rozvoj učitelů matematiky, přírodovědných a technických předmětů. V rámci této části projektu, který je podpořený ESF a státním rozpočtem ČR, jsme zorganizovali týdenní stáž, tzv. shadowing, v britské škole Brighton and Hove High School(BHHS). Měla jsem možnost zúčastnit se běžného pracovního týdne…

V pátek 20. listopadu opět navštívili naši školu nadšenci pro vojenskou historii z řad rodičů – pánové Sajbl a Juříček. Tentokrát nám přivezli ukázat historické artefakty z doby 1. světové války. Žáci všech tříd devátého ročníku vyslechli zajímavé povídání o událostech a bitvách Velké války a taky o československých legionářích ve Francii, v Itálii a v Rusku. Byl čas i na dotazy a hlavně…

Na žáky 1. tříd čekalo ve čtvrtek 19. listopadu překvapení v podobě loutkové pohádky, za kterou se vydali pěšky do Sokola v Uherském Hradišti. Děti zde mohly obdivovat nejen krásné pohádkové postavičky ze světa loutek, například Kašpárka, čarodějnici, basu nebo plyšového medvěda, ale i nádherně vyrobené kulisy. Mezi jednotlivými dějstvími se také děti protáhly a zacvičily si  při různých…

news
Aktuality19.11.2015

Třeťáci v knihovně

Ve středu 18. listopadu navštívili žáci třetích tříd městskou knihovnu. Téma dnešní návštěvy bylo Kniha je přítel i pomocník. Žáci měli možnost seznámit se s beletrií i naučnou literaturou. Vyslechli si ukázky z knih Ivony Březinové a Martiny Drijverové. Tyto knihy si také prohlédli a ukázky z nich si potom vysvětlili a rozebrali. Mimo jiné se dozvěděli, jak se který typ knih v knihovně označuje.…

V letošním školním roce se účastníme projektu Cizí jazyky nám otvírají svět, jenž je spolufinancovaný fondem ESF a státním rozpočtem ČR a díky kterému jsme pootevřeli výuku literární výchovy tak trochu „netradičnímu pojetí“. Představte si třídu, kde je každý žák začtený do své vlastní knihy, kde neuslyšíte žádný šum, mluvení, kde se nikdo nevrtí na židlích. Zkrátka, kde mají všichni žáci hlavy…

Žáci VIII. a IX. ročníků mají od letošního roku možnost zdarma navštěvovat kurz Ready for Life, který je zaměřen na přípravu složení Cambridge zkoušky KET for school.  Tato zkouška odpovídá podle evropského referenčního rámce úrovni A2 a je nedílnou součástí současného jazykového vzdělávání. Zkouška KET pokrývá čtyři základní dovednosti. Jedná se o čtení porozuměnému textu READING (tato část…

news
Aktuality12.11.2015

Policie - náš kamarád

Ve čtvrtek 12.listopadu navštívila naše druháky paní policistka. Její slušivá uniforma vzbudila u dětí respekt. Žáci se dozvěděli rozdíl mezi městskou a státní policií, čím se zabývají policisté městští, pořádkoví, dopravní, kriminalisté a vyšetřovatelé. Také rozpoznali uniformu  městské, dopravní, pořádkové policie a uniformu psovodů. Děti si zopakovaly telefonní čísla záchranného integrovaného…

news
Aktuality12.11.2015

Bezpečný internet

Ve středu 11.listopadu navštívila naši školu policistka, aby seznámila děti s bezpečnou prací na internetu.Povyprávěla žákům čtvrtého ročníku, jaká úskalí internet skýtá a jak by se jim mohli případně vyhýbat. Poučila je také o tom, komu se svěřit, pokud k nějaké nebezpečné situaci dojde a doporučila jim internetové stránky, kde mohou své znalosti ještě více prohloubit.  Děti prokázaly, že o této…

Úterní vyučování si naši druháčci zpestřili bohatým programem s názvem „Ekohraní“. Zábavné hry s ekologickou tematikou pro nás nachystali žáci a paní učitelka z 5.C.  Celý program se odehrával v jídelně I.stupně, kde se v průběhu dopoledne vystřídaly jednotlivé třídy. Nejprve se děti rozdělily do osmi skupinek, vyrobily si hrací karty a pak už se s velkou chutí pustily do plnění jednotlivých…

25. srpna bylo vyhlášeno další kolo Pecka filmu, tentokrát na téma "Teddy Bear zachraňuje svět!". Úkolem dětí bylo nakreslit komiks na zadané téma, u 2. stupně základních škol v angličtině. Naši školu reprezentují práce Anežky Berkové ze 7. C, Barbory Lesové ze 7. C, Veroniky Habáňové ze 6. C a Valentýny Cíchové ze 6. D. Vernisáž proběhne 25. listopadu v 15:00 hod. ve foyer kina Hvězda. Práce,…

Dnešním dnem byl odstartován projekt žáků 5. ročníku s názvem "Na křídlech jeřábů". Děti mají před sebou nelehký úkol. Během dvou měsíců by měly společně poskládat 1000 papírových jeřábů. Jedná se o tzv, origami. Vše je motivováno příběhem japonské dívenky Sadako Sasaki z Hirošimi, které byly v době svržení atomové bomby dva roky. Ve svých dvanácti letech následkem ozáření onemocněla leukémií.…